วิสัยทัศน์เพื่อการก่อกำเนิดในเชิงนวัตกรรม

VR Educate เปิดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านโลกเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกภาคส่วน และทุกชาติพันธุ์ เราพร้อมส่งต่อความรู้จากโลกเสมือนจริงสู่นักเรียนทุกคนแล้ว

“หลายครั้งที่เราได้ยินคำพูดที่ว่า ถ้าเราควบคุมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ได้ เราก็จะตกเป็นทาสมัน
วันนี้ เทคโนโลยี VR อยู่ในมือเราแล้ว และมันพร้อมจะนำเราไปโลดแล่นบนอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ การฝึกฝน การเล่นเกมส์ต่าง ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นมากกว่าการเรียนรู้
ในแง่ของการศึกษานั้นโรงเรียนต้องสวมบทผู้นำในการผลักดันส่งเสริมให้มีการใช้จินตนาการกับโลกเสมือนจริง ในเมื่อใคร ๆ ติดล้อกันแล้ว คุณจะเดินเท้าเปล่าอยู่ได้อย่างไร…
เด็ก ๆ ก็เช่นกัน คุณจะปล่อยให้พวกเขาเดินเท้าเปล่าแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้ว”
แลนนี่ อัลบิน่า ฮวง, ประธานและผู้ก่อตั้ง VR Educate
World VR content

คอนเท้นต์แห่งโลกเสมือนจริง

ที่สุดแห่งคอนเท้นต์ในโลกเสมือนจริงที่นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ได้ครอบคลุมองค์ความรู้ทุกหมวดหมู่ ทั้งประวัติศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ การแพทย์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การท่องเที่ยว และฟิสิกส์ ผสมผสานกับจินตนาการของผู้ใช้งาน จนเกิดเป็นความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และช่วยกระตุ้นให้เกิดความกระหายที่จะเรียนรู้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Background

ความเป็นมา

การเจริญเติบโตแบบฉุดไม่อยู่ของตลาด VR ทำให้เราได้เห็นบริษัทต่าง ๆ ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด อาทิ zSpace, Alchemy VR พวกเขาได้ศึกษาเทคโนโลยี VR จนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วจึงคิดค้นหลักสูตรการศึกษาและสร้างคอนเท้นต์จำนวนมากให้กับโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมแผนฝึกอบรมครูผู้สอน และอำนวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่มี VR เป็นอุปกรณ์ตั้งต้นในห้องเรียน การค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ อย่างมหาศาล ทั้งร่วมประชุมหารือ ทำแผนเสนอแนวคิดต่าง ๆ อย่างหนักตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้ค้นพบว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี VR และ 3D อย่างเต็มที่ในห้องเรียนของโรงเรียนระดับแนวหน้าทั้งในอเมริกาและยุโรปนั้นประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งในด้านการเรียนรู้และการค้นคว้าทดลอง

VR education's impact

สิ่งที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบ VR

 • ได้เห็นและได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ที่คุณไม่อาจเห็นและสัมผัสได้ในชีวิตจริงุ
 • เข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองใหม่ ๆ ได้
 • แปลงแนวคิดในเรื่องของ 3D ออกมาเป็นภาพได้
 • สามารถโต้ตอบได้ทันทีแบบเรียลไทม์์
 • ร่วมเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายได้
 • มีการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในเชิงทฤษฎีและในรูปแบบเสมือนจริง
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ในหลาย ๆ รูปแบบ ผ่านการเรียนการสอนในวิธีที่ที่ต่างออกไป
A new way of education

วิถีใหม่แห่งการศึกษา

สำหรับการศึกษาในด้านอื่น ๆ เรายังพบว่ามีการนำอุปกรณ์ VR ไปใช้ประกอบในการสร้างแบบจำลองทางสถาปัตยกรรม การบูรณะสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ และการจำลองสิ่งต่าง ๆ ออกมาให้เห็นในรูปแบบสามมิติ โดยผู้สอนใช้เทคโนโลยี VR เป็นเครื่องมือเพื่อชักจูงนักศึกษาที่กำลังศึกษางานวิจัย ประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เข้าใจความหมายของสถานที่เหล่านั้นให้ลึกซึ้งมากไปกว่าที่ตาเห็น ทั้งสถานที่ที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ หรือสถานที่ที่เจริญแล้วก็ตาม

Genres

VR content genres

องค์ประกอบ

การมีส่วนร่วม

ดึงตัวตนของเราเข้าสู่โลกเสมือนจริง

การมองเห็น

แสดงภาพสามมิติ สะกดการมองเห็น ได้ 180 และ 360 องศา

การฟัง

ระบบเสียงเซอร์ราวด์ dolby atmos and 7.1

การสัมผัส

ใช้ระบบโต้ตอบการสัมผัส และส่งแรงต้าน

ติดต่อ VR Educate Thailand

 • ที่อยู่

  บริษัท มีเดียเพล็กซ์ จำกัด 7/129 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
  ออฟฟิศทาวเวอร์ เอ ชั้น 7 ถ.บรมราชชนนี
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
  กทม 10700
 • อีเมล

  info@mediaplex.co.th
 • เบอร์ติดต่อ

  +662 884 6170